Zajímavosti

 • Znojmo
 • Znojmo je město s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji na levém břehu řeky Dyje, 55 km jihozápadně od Brna a 75 km severozápadně od Vídně. Hranice Rakouska probíhá osm kilometrů od města. Žije zde téměř 34 tisíc obyvatel. Je druhým největším městem Jihomoravského kraje a historickým centrem jihozápadní Moravy.

 • Penzion Čajovna
 • Penzion Čajovna se nachází v těsném sousedství kostela Svatého Mikuláše, přímo v historickém středu města Znojma. Penzion svým hostům nabízí unikátní soukromé ubytování v zařízeném dvoulůžkovém apartmánu s nádherným výhledem na údolí řeky Dyje a Kraví horu. Díky své atraktivní poloze umožňuje snadnou dostupnost všech historických památek a zajímavostí.

 • Obec Hluboké Mašůvky
 • Obec se nachází 8 km severně od Znojma směrem na Jevišovice, v Jevišovické pahorkatině, v údolí, zvaném Svatoňovec. Nadmořská výška obce se pohybuje od 280 do 360 m. První písemná zmínka o obci je z r. 1220. Dominantou obce je poutní kostel Navštívení Panny Marie, založený r. 1680 obráncem Brna, maršálem Janem Ludvíkem Raduitem de Souches.

 • Jevišovice
 • Jevišovice jsou město v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji, 16 km severozápadně od Znojma na řece Jevišovce. Žije zde přes 1 tisíc obyvatel. Historické jádro města bylo roku 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

 • Venuše z Hlubokých Mašůvek
 • Sošku hlubokomašůvecké Venuše vytvořil dávný umělec kolem roku 4600 před Kr. Soška je vysoká přibližně 33 centimetrů a jedná se o vrcholný nález neolitického umění.

 • Hluboké Mašůvky jako poutní místo
 • Již z dávných pověstí je známa existence zdejšího léčivého pramene v údolí potoka Svatoňovce a místo je od pradávna považováno za posvátné a je duchovním centrem celého kraje. To nelze vytvořit uměle, ale musí se najít podobně, jako se najde pramen nebo poklad. Postupně z Mašůvek vzniká známé poutní místo a malé lázně, kam lidé putovali nejen, aby obnovili tělesné zdraví, ale především aby prohloubili svou víru a obnovili ve víře duchovní energii setkáním s Boží milostí.

 • Zakladatel lázní a hostince Louis Raduit de Souches
 • Jean-Louis Raduit de Souches (16. srpen 1608, La Rochelle – 12. srpen 1682, Jevišovice) byl jeden z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války. V březnu roku 1645 jej císař Ferdinand III. jmenoval velitelem Brna. Pod jeho velením brněnská posádka čítající pouhých 1 500 mužů (skuteční vojáci představovali jen jednu třetinu z nich) dokázala zdánlivě nemožné, když udržela město proti 28 000 mužů generála Torstensona..

 • Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý čert
 • Hynek I. Suchý Čert z Kunštátu a Jevišovic byl jeden z moravských šlechticů z rodu pánů z Kunštátu, který jako válečník i jako loupeživý rytíř proslul v době moravských markraběcích válek.